Đảm bảo cân bằng phân bổ ngân sách Trung ương giữa các địa phương

02/11/2016, 20:32

Đảm bảo cân bằng phân bổ ngân sách Trung ương giữa các địa phương - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc điều tiết ngân sách Trung ương giai đoạn 2017 - 2020 là nhằm tạo sự công bằng giữa các địa phương từ miền núi đến các thành phố lớn trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Quốc hội thảo luận về vấn đề cần đảm bảo phẩn bổ cân đối ngân sách Nhà nước giữa các địa phương. Ảnh: Thanh Chương

Tiếp tục phiên làm việc của kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 1/11 đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Thảo luận về tình hình thu ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm 2016, các ý kiến cho rằng thu ngân sách chín tháng đầu năm 2016 đạt thấp cả về tiến độ, dự toán và tăng thu so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản thu nội địa đều thấp, hụt thu từ dầu khí do giá dầu thô được tính toán ở mức 60 USD/thùng khi lập dự toán ngân sách và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do sức tăng trưởng chậm...

Báo cáo của Chính phủ đề ra giải pháp giảm chi, đặc biệt là chi thường xuyên, nhưng lại chưa đề cập cụ thể cắt giảm chi thường xuyên ở hạng mục nào, lĩnh vực nào để cử tri có thể kiểm soát được.

Đại biểu đề nghị trong giải pháp của Chính phủ phải nhấn mạnh và làm rõ việc hạn chế đi vay để cho ngân sách chi tiêu; đồng thời cần có những giải pháp cụ để tăng cường truy thu thuế và các nguồn thu cho ngân sách nhằm cải thiện tình trạng mất cân đối.

Đại biểu Tâm (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, ngân sách Trung ương cần tập trung đầu tư cho các công trình lớn mang tính chất chiến lược, đột phá, để tạo ra bước phát triển mới; đồng thời hỗ trợ các địa phương những công trình có tính lan tỏa, liên kết vùng.

Tuy nhiên cần có ngân sách Trung ương cho các dự án cấp bách đối với các địa phương, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, để làm nhiệm vụ chính trị, nhưng cần phải phát huy khả năng của các vùng kinh tế mà có năng lực nhưng sự điều hành chưa có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình trước Quốc hội về tỷ lệ điều tiết ngân sách nhà nước giữa các địa phương. Giai đoạn 2011 - 2016, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối cơ bản được giữ ổn định. Giai đoạn 2017-2020 là dịp để chúng ta phân bổ điều tiết lại những bất hợp lý phát sinh trong thời kỳ ổn định ngân sách vừa qua.

“Các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương…”, Bộ trưởng nói./.

T.H

Bình luận