Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại trong nhiệm kỳ mới

29/12/2021, 16:32

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại trong nhiệm kỳ mới - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị đảng viên trong khuôn khổ Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhằm triển khai một số nội dung của Đại hội đại biểu toàn Nhà báo Việt nam lần thứ XI.

Đoàn chủ tịch chủ trì điều hành hội nghị

Đến dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng hơn 500 nhà báo từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước luôn khẳng định vai trò của báo chí nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Trong điều kiện mới, vai trò của báo chí ngày càng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, luôn phát huy tốt hơn vai trò là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động chính trị, là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Trong nhiệm kỳ khoá X, báo chí cách mạng chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với sự nghiệp và hoạt động báo chí Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại và có nhiều tầm vóc, điểm mới, dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII nói về sứ mệnh của báo chí, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng nói về vai trò của báo chí trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nền văn hóa và kinh tế đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam phải chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị mỗi đại biểu nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư; tập trung phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn và Quy chế bầu cử, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW về Thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác Hội và thực hiện đúng quy định, quy trình căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 10/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, căn cứ Điều lệ Hội và tình hình tổ chức hoạt động Hội để sáng suốt lựa chọn các đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đề ra, để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới và các đồng chí lãnh đạo đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

- Thảo luận nhân sự, đảm bảo theo cơ cấu, tiêu chuẩn, đúng quy trình theo luật định, gắn công tác nhân sự theo quy định của Đảng với phát huy dân chủ rộng rãi. Đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, bảo đảm hợp lý tỷ lệ, cơ cấu theo đúng Đề án nhân sự đã được Ban Bí thư và các cấp liên quan phê duyệt.

- Tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như giải pháp thực hiện một cách khả thi và cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực sự có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, và các bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên, các cấp hội trực thuộc tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thế Anh