Đại hội Liên Chi hội Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2024

29/07/2022, 16:03

Đại hội Liên Chi hội Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2024 - Ngày 28/7, Liên Chi hội Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Liên Chi hội khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Tại Đại hội, Ban Thư ký Liên Chi hội đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả cụ thể đã đạt được. 

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Liên Chi hội Nhà báo Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch công tác theo từng năm.

Ban Thư ký Liên Chi hội đã cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua trong Liên Chi hội gắn với điều kiện cụ thể của đơn vị để các phong trào, nội dung hoạt động trong năm thực sự thiết thực, phù hợp với hội viên và các Chi hội cũng như gắn với các hoạt động chuyên môn tại cơ quan;

Tích cực chú trọng tổ chức các hoạt động sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, thông qua sinh hoạt nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chương trình và xây dựng tổ chức hội...

Nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất những mục tiêu, phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội, như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức của Liên chi hội, các chi hội; xây dựng quy chế công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể và duy trì nề nếp hoạt động; đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên theo hướng sản xuất tin bài đa phương tiện, mô hình hội tụ, khai thác mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số;…

Đại hội đã bầu Ban Thư ký khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 9 thành viên. Đồng chí Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thư ký Liên chi hội.


TH