Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ 29-31/12/2021 tại Hà Nội

21/12/2021, 15:56

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ 29-31/12/2021 tại Hà Nội - Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra phiên chính thức vào lúc 8h30 ngày 31/12/2021 tại Hà Nội.

Bình luận