Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII

16/10/2020, 23:29

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII - Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà báo Lê Quang Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

Nhà báo Lê Quang Nguyên (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, với vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trong tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng tốt mối đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và lực lượng hội viên, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên, góp phẩn nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh...

Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu, ưu khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chặng đường 5 năm tới, trên tinh thần nâng cao tính đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo Vĩnh Long vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Đặc biệt xây dựng đội ngũ những người làm báo hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Bé đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 đồng thời mong muốn Hội tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí. Nhà báo Lê Quang Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới.

TH