Đại hội Hội Nhà báo TP. Hải Phòng lần thứ VII

22/04/2020, 23:29

Đại hội Hội Nhà báo TP. Hải Phòng lần thứ VII -

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tới dự Đại hội có các đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đây là kỳ Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2016 và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, tiến tới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1/1/1997-1/1/2017).

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc khóa VI phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã báo cáo tổng kết đánh giá những kết quả đạt được về hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo Vĩnh Phúc trong 5 năm của khóa VI, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Hoàng Văn Toàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị của các hội viên; thực hiệt tốt Luật Báo chí năm 2016; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết hội viên; khích lệ, động viên tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ hội viên nhà báo và các cơ quan báo chí; tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí yêu cầu BCH Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc khóa mới cần hỗ trợ, giúp đỡ các nhà báo, trang bị đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của người làm báo trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên gắn nhiệm vụ của người làm báo Vĩnh Phúc với nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh theo mục tiêu đã đề ra. Tăng cường chức năng tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí và đội ngũ nhà báo nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đồng chí cũng mong muốn, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh luôn đề cao ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hiểu biết, phản biện xã hội để có được những tác phẩm báo chí chất lượng hơn nữa, xứng tầm hơn nữa, bắt kịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm video Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tân Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại Đại hội:

Một số hình ảnh của Đại hội:

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo Vĩnh Phúc diễn ra thành công

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc khóa VI tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa mới

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 161 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển báo chí địa phương. Hằng năm, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tỉnh tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc, vận động hội viên đăng ký sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho hàng trăm lượt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; vận động hội viên ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ công nhân lao động khó khăn, nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài và ảnh: Từ Hải