Đại hội Hội Nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

22/04/2020, 23:29

Trong hai ngày (11-12/9) Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Hội nhà báo Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh VOV

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ luôn quan tâm bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo, tổ chức các lớp tập huấn với những loại hình báo chí, thể loại báo chí khác nhau hội viên, những người làm báo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ ...  Hội Nhà báo thành phố đã kết nạp được 65 hội viên, nâng tổng số lên 338 hội viên.

Báo chí thành phố Cần Thơ thời gian qua đã kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng những điển hình tiên tiến của những tập thể, cá nhân trong sản xuất kinh doanh, trong giáo dục đào tạo, nhiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục để tập trung thông tin về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những mô hình dân vận khéo; củng cố hệ thống chính trị, cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, chống quan liêu, tham nhũng...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ xác định sẽ tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, xứng đáng là lực lượng xung kích đáng tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng – văn hóa của Đảng. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Ông Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập Báo Cần Thơ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

TH