Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

22/04/2020, 23:29

Ngày 13/10, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với gần 200 đại biểu chính thức là hội viên tham dự.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã chú trọng công tác phát triển hội viên theo đúng quy định Điều lệ Hội, đã thành lập mới 1 chi hội nhà báo, mỗi năm kết nạp từ 5 - 7 hội viên mới đảm báo đúng quy định của Điều lệ Hội;

Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo giỏi nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết nghề nghiệp.

Nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho trên 500 lượt hội viên, phóng viên, cộng tác viên. Hội cũng đã chủ trì phối hợp tổ chức 5 Hội Báo xuân cấp tỉnh; 4 Hội Báo toàn quốc và có các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tại Hội Báo xuân các tỉnh khác.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Làm thế nào để báo Đảng địa phương tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp”; “Làm thế nào để báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu (mang tính định hướng dư luận xã hội)”…

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tinh thần năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam…

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử: Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; đồng chí Hà Ngọc Văn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết gồm 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, tăng cường tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.

PV