Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/04/2020, 23:29

Sáng 17/8, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Báo Thanh Hóa

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật Báo chí năm 2016, Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” đến đông đảo hội viên. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các hoạt động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hoạt động nghiệp vụ luôn được Hội Nhà báo tỉnh duy trì và có nhiều đổi mới, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Hội đã xây dựng và thực hiện Đề án “Đổi mới các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hội Nhà báo Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”.

Trên cơ sở thắng thắn kiểm điểm những việc chưa làm được, chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu phấn đấu 100% hội viên, nhà báo không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI  nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 9 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Phấn đấu xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh, trở thành trung tâm đoàn kết, thật sự là mái nhà chung của những người làm báo trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại đại hội. Ảnh Báo Thanh Hóa

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí; bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh gồm 5 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TH