Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024

22/04/2020, 23:29

Ngày 6/12, tại Thành phố Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội nhằm đánh giá các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, tổng kết hoạt động Hội trong 5 năm qua, khẳng định đóng góp của báo chí Thái Nguyên đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với mục tiêu: “Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội như: Tham gia Hội đồng xét cấp thẻ nhà báo hàng năm; Tham gia xây dựng các quy định, đề án của tỉnh liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản; Tham gia tổ chức tốt các sự kiện báo chí trên địa bàn; Thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đón tiếp các cơ quan báo chí hành hương về nguồn, thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá; Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng, xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ...

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Với mục đích không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, Hội Nhà báo Tỉnh đã tham mưu và phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí và các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 500 hội viên, tổ chức 12 chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí trong tỉnh với gần 300 lượt hội viên tham gia.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí của Đảng.

Bên cạnh đó, Hội cũng nỗ lực thực hiện Chỉ thị 37/ CTTW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Đại hội đề cũng ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024 như: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chỉ thị 919/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

Tại Đại hội, 11 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI; Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

PV