Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa khóa VIII - nhiệm kỳ 2020-2025

22/04/2020, 23:29

Sáng 12/6, tại TP. Nha Trang, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Minh Long tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen và hoa cho nhà báo Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa 

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa hiện có 237 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội và 2 câu lạc bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tham gia đóng góp ý kiến tham mưu UBND tỉnh trong công tác hoạt động báo chí như: Công tác quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của các cơ quan báo chí địa phương, công tác thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Bên cạnh đó, các hội viên, nhà báo đã phát huy vai trò của mình trong việc giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí.

Cùng với báo chí cả nước, báo chí Khánh Hòa đã tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, những biểu hiện tiêu cực trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa -xã hội. Báo chí Khánh Hòa đã thể hiện vai trò tiên phong trong hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày càng giàu đẹp của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị kết nạp được 26 hội viên mới, tổng số Hội viên hiện tại là 261 và tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 20 hội viên. 

TS. Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, khi mà mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, tác động không nhỏ tới kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức người làm báo, đặc biệt trước xu thế toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vừa là cơ hội cũng là thách thức đối với hoạt động chỉ đạo, quản lý quản lý báo chí, do đó, hơn lúc nào hết, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội.

TS. Mai Đức Lộc nhấn mạnh: Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa là sự kiện lớn của giới báo chí trong tỉnh. Đặc biệt, với truyền thống lịch sử văn hóa và tiềm năng của một vùng đất đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế- văn hóa- du lịch của cả nước, hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, thực sự là tổ chức, chính trị, xã hội nghề nghiệp – “ngôi nhà chung” của giới báo chí “xứ sở trầm hương”.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Đại hội lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Đoàn Minh Long giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Các nhà báo nữ dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Khánh Sơn