Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

22/04/2020, 23:29

Hội Nhà báo Hưng Yên vừa tổ chức thành công Đại hội Hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đổi mới hoạt động Hội Nhà báo các cấp, trau dồi đạo đức và kỹ năng làm báo, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên, phục vụ xây dựng quê hương giàu

Các đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII. Ảnh Báo Hưng Yên

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn báo chí trên địa bàn, nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo “vừa hồng, vừa chuyên”. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức các cuộc thi viết về chủ đề: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Tăng cường mối quan hệ với Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh bạn để mở rộng sức ảnh hưởng tổ chức, góp phần nâng cao vị trí vai trò của Hội Nhà báo tỉnh.

Luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, tổ chức giải báo chí nhằm cổ vũ hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng như của các chi hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, để báo chí là công cụ của cấp ủy và chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Báo Hưng yên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn nữa, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo đúng quy định, Điều lệ Hội; phối hợp và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực cho nhà báo và báo chí để phản ánh sát thực tiễn cuộc sống khách quan và toàn diện. Quan tâm tạo điều kiện cho nhà báo được học tập, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của Đảng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng cũng đề nghị Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các hoạt động của Hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X); Chỉ thị 919/CT- TTg, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở. Thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí gắn với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và Luật Báo chí; tăng cường định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên...

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

TH