Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025

22/04/2020, 23:29

Trong hai ngày 28 và 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch  Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Hà Nam bức trướng.Ảnh Báo Nhandan.com.vn

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hội tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập hợp rèn luyện hội viên, xây dựng tổ chức hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ; đối ngoại, thi đua khen thưởng và các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo...

Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác mọi mặt đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam xác định tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, lòng say nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Hội Nhà báo tỉnh cần đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội – từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 người. Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ mới.

Minh Anh