Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ VIII

22/04/2020, 23:29

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII , nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Huỳnh Kiên, Tổng Biên tập Báo Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khóa VIII. 

Nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh được kiện toàn về tổ chức, hoạt động của Hội thiết thực gắn với hoạt động nghiệp vụ của hội viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí.

Hội viên hăng hái học tập chính trị, rèn luyện đạo đức, nghiệp vụ góp phần cùng cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức Hội hoạt động mạnh, hiệu quả.

Đặc biệt, các hội viên, nhà báo, các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao vị thế của Gia Lai đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần từng bước khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đánh giá cao những thành tựu mà Hội Nhà báo tỉnh và báo chí Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, biểu dương những thành tích và nỗ lực của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo ở Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị: Hội Nhà báo và những người làm báo trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa chức năng tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện nhân tố mới, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh.

Hội Nhà báo tỉnh cần đổi mới sự lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động, chú trọng hơn nữa nhiệm vụ quản lý, đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ các quyền, lợi ích, quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo theo quy định của pháp luật…

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Kiên -Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII khẳng định: Bước vào chặng đường mới của nhiệm kỳ 2020-2025, báo chí và Hội Nhà báo Gia Lai đang đứng trước những thuận lợi và cả những thách thức lớn lao. Trước tình hình đó đòi hỏi người làm báo Gia Lai phải nỗ lực vươn lên hơn nữa để có thể theo kịp sự phát triển chung của báo chí cả nước.

Ngay sau Đại hội này, Hội Nhà báo tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đẩy mạnh các hoạt động Hội để cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai từ năm 2015 đến 2019.

PV