Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027

29/11/2022, 19:12

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 - Trong 2 ngày 28 và 29 /11/2022, tại Đài PT-TH Đồng Nai đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bầu ra Ban Chấp hành và thông qua nghị quyết của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn tặng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027  bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Ảnh_ Ngọc Bích.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các Hội Nhà báo địa phương khu vực miền Đông và TP. HCM cùng hơn 200 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ 2015-2021, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên - nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước cũng như của tỉnh trên mọi lĩnh vực. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người làm báo tự nguyện tham gia. Báo chí Đồng Nai còn liên kết với các cơ quan báo chí Trung ương, khu vực và địa phương khác trong nước để cung cấp nội dung, thông tin quảng bá về con người Đồng Nai.

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ảnh_ Thế Lực.

Tính đến năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai có 254 hội viên, trong đó đã kết nạp thêm 83 hội viên, đạt 166% chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội Nhà báo tỉnh có 05 chi hội, gồm: Chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình, Chi hội Báo Đồng Nai, Chi hội Truyền thanh Biên Hòa, Chi hội Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai và Chi hội Văn phòng Hội. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ gồm: Câu lạc bộ Phóng viên kinh tế, câu lạc bộ Phóng viên văn xã, câu lạc bộ Phóng viên trẻ, câu lạc bộ nhà báo nữ và câu lạc bộ Nhiếp ảnh. 

Hội và các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.  Đặc biệt, Hội đã thực hiện tốt Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao để tạo điều kiện đầu tư các tác phẩm báo chí trong việc nâng cao chất lượng tin, bài trong nhiệm vụ chính trị về thông tin, tuyên truyền và tham dự các giải báo chí Quốc gia cũng như giải báo chí trong tỉnh. Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã đạt 11 giải Báo chí Quốc gia và nhiều giải báo chí chuyên ngành uy tín khác. Đồng thời được Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như UBND tỉnh Đồng Nai tuyên dương nhiều lần.

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh_ Ngọc Bích.

Cùng với nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, các chi hội và hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, hoạt động văn hóa – thể thao do cơ quan báo chí tổ chức. Đồng thời tích cực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị báo chí trong và ngoài nước. 

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kì qua, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo tỉnh trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 11 Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 10 Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội vững mạnh, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị công tác. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội phấn đấu xét và đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp tối thiểu 30 hội viên. Đồng thời kiến ghị, đề xuất việc xem xét, mở rộng kết nạp hội viên là phóng viên có thẻ nhà báo hiện đang công tác ở Trung tâm Văn hóa,Thông tin & thể thao cấp huyện.

BCH nhiệm kỳ 2022-2027 tặng hoa BCH nhiệm kỳ 2015-2021. Ảnh_ Ngọc Bích.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Thanh Sơn, Phó  Bí thư thường trực tỉnh Đồng Nai đề nghị Hội nhà báo, các cơ quan báo chí, và các hội viên nhà báo cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 (trước đây là Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí Hồ Thanh Sơn mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội nhà báo trong từng cơ quan báo chí phải là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Hội Nhà báo cần góp phần tham gia tốt công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, các chính sách đào và bồi dưỡng cán bộ báo chí; tham mưu cơ chế chính sách về đầu tư, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức và tham gia các giải báo chí; chăm lo, cải thiện đời sống người làm báo; công tác thi đua khen thưởng các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc; tích cực tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên; phải tự học hỏi, tự nghiên cứu để theo kịp với sự phát triển của báo chí, trong bối cảnh khoa học - công nghệ không ngừng phát triển, xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là các loại hình báo điện tử và mạng xã hội...

BCH nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh _Thế Lực

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, Hội nhà báo tỉnh cần chủ động làm đầu mối  phối hợp với các chi hội báo, đài đề xuất lãnh đạo tỉnh tăng cường “cơ chế đặt hàng” cho Hội nhà báo và các cơ quan báo đài của tỉnh nhằm hỗ trợ thêm kinh phí cho việc thực hiện các đề án, các chuyên mục, tuyến bài, tác phẩm chất lượng cao đòi hỏi sự đầu tư về nhân lực, tài lực, góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về phát triển kinh tế văn hóa xã hội bền vững của tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng, qua Đại hội này, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Nhà báo Trần Nam Đông, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; 2 nhà báo Hồ Văn Chừng và Đào Văn Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm. Ảnh_ Ngọc Bích.

Ngọc Bích