Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

22/04/2020, 23:29

Với phương châm “Đoàn kết, xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, ngày 9/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành c

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh Báo ĐăkLăk

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng công tác tuyên truyền; kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, báo chí đã góp phần giúp các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm; phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh xác định: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các nhà báo, hội viên; tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí, phát huy thế mạnh của báo chí địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua, đồng thời  lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ hội viên; duy trì và thực hiện tốt Giải Báo chí tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và các hoạt động xã hội, từ thiện…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã bầu đồng chí Y Nang Êban, Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025.


TH