Đại hội Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

22/04/2020, 23:29

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh tập trung hướng vào đổi mới phát triển báo chí; tham gia quản lý báo chí; nâng cao chất lượng nghiệp vụ; xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, đa dạng các hoạt động của Hội, các Chi hội, Câu lạc bộ Nhà báo trực thuộc.

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đều bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời, sinh động, chân thực các vấn đề, sự kiện phát sinh từ cuộc sống.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hướng tới mục tiêu: “Báo chí Bắc Ninh đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển” trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới". Không ngừng phấn đấu vươn lên phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực đổi mới phương thức tập hợp lực lượng hội viên, giữ gìn sự đoàn kết, năng động sáng tạo, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Đại hội Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Baobacninh.com.vn

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Những thành quả về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm ANQP mà tỉnh đạt được trong những năm qua có vai trò đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh. Tin tưởng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh ngày càng vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng, văn hóa.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Ban kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu chính thức và 1 dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết- Trí tuệ- Đổi mới- Phát triển” cho Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh baobacninh.com.vn

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết- Trí tuệ- Đổi mới- Phát triển” cho Hội Nhà báo tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh khóa IX.

PV