Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức thành công tốt đẹp

22/04/2020, 23:29

Ngày 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với sự có mặt 226 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trong huyện.

 Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng. Tham dự Đại hội có 226 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên Đảng bộ huyện Hoài Đức.

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Quang Đức phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Quang Đức khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực hiệu quả.

 Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các Đề án, Chương trình công tác của Huyện ủy. Đến nay, huyện đã đạt 22/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, 5 chỉ tiêu còn lại đang tập trung hoàn thành.

Môi trường sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được cải thiện, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8%/năm, vượt 0,8% so với chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/ năm, vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng/người/năm… 

100% các xã, thị trấn có hệ thống cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác giao đất dịch vụ được Huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo lợi ích cho Nhân dân và ổn định tình hình địa phương (nâng tỷ lệ hộ được giao đất dịch vụ từ đầu nhiệm là 12%, đến nay đạt 82,9%). Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo giải quyết, đến nay trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố; đã quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Huyện Hoài Đức có bề dày lịch sử hàng ngàn năm; là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Một vùng đất có nhiều quần thể di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, nhiều làng nghề truyền thống.

Huyện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Đây là tài sản vô giá của các thế hệ trước truyền lại cho các thế hệ sau, đồng thời, có vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân huyện Hoài Đức có truyền thống hiếu học và có nếp sinh hoạt văn hóa phong phú; là vùng đất sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhân tài, là niềm tự hào của quê hương, đất nước...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ rõ, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô. Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, cả đối với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Đảng bộ và Nhân dân Hoài Đức cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hoài Đức thành quận. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huyện. Do đó, huyện phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Huyện; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội chúc mừng Đại hội

Tuấn Hữu