Đại hội Chi hội Nhà báo các Ban Chuyên môn - Hội Nhà báo Việt Nam

14/10/2022, 12:07

Đại hội Chi hội Nhà báo các Ban Chuyên môn - Hội Nhà báo Việt Nam - Sáng 14/10, tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo các Ban Chuyên môn thuộc Liên Chi hội nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Hòa Văn, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện của các Chi hội nhà báo trực thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương và các  hội viên của Chi hội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết các hoạt động của Chi hội Nhà báo các Ban Chuyên môn trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2022- 2025.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác Hội, Thư ký Chi hội cho biết, trong nhiệm kì vừa qua, vượt qua những khó khăn trong bối cảnh chung như đại dịch Covid-19 kéo dài…, Chi hội Nhà báo các Ban chuyên môn đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:  Chủ động tham mưu cho Thường trực Hội nâng cao vai trò, uy tín, hoạt động hiệu quả của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội.

Tham gia trực tiếp vào dự thảo văn kiện Đại Hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam; xây dựng các Tờ trình, báo cáo Ban Bí thư gửi Công văn tới các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư. Xây dựng dự thảo Chỉ thị số 43 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, hoàn thành thủ tục đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 đến từng hội viên…

Các hội viên thực hiện quyền lựa chọn của mình thông qua lá phiếu để bầu Ban Thư ký chi hội.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Chi hội Nhà báo các Ban chuyên môn sẽ tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí”. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các cơ quan báo chí cũng như các cấp Hội. Chi hội Nhà báo Các Ban chuyên môn xác định, cần phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao kỷ cương, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đại hội cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các hội viên với mong muốn Chi hội sẽ phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội diễn ra với tinh thần xây dựng, dân chủ, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đã cùng nhìn lại những kết quả đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới... Đặc biệt đã bầu ra Ban Thư ký chi hội và giới thiệu một đồng chí tham gia Ban chấp hành Liên chi hội cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam tới đây. 

Theo kết quả tại đại hội, đồng chí Vũ Thị Hà tái đắc cử Thư ký Chi hội Nhà báo các Ban Chuyên môn; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Thư ký và đồng chí Võ Thu Nga, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Đại hội cũng thống nhất giới thiệu đồng chí Vũ Thị Hà tham gia vào Ban chấp hành Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu và hội viên chi hội chúc mừng thành công của Đại hội.

                                                                                                                                                 Lan Chi