Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tập huấn Quy chế đào tạo tín chỉ

22/04/2020, 23:29

Ngày 13/9, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho hơn 1.000 cán bộ, giảng viên nhà trường.

GS.TS. Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý - Đào tạo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi tập huấn, GS.TS. Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý - Đào tạo cho biết, đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương thức lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học, nhà trường đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn để sinh viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ chính thức chuyển hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ với khóa 24 trong năm học 2019 - 2020 và các khóa tiếp theo.

Hội nghị tập huấn Quy chế đào tạo theo tín chỉ cho toàn bộ cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: TL

Trong năm đầu tiên triển khai phương thức đào tạo hoàn toàn khác phương thức đào tạo theo niên chế đã áp dụng cho các khóa đào tạo trước đây, GS.TS Vũ Văn Hóa bày tỏ sự kỳ vọng các đơn vị đào tạo cùng cố gắng thực hiện thành công và bàn bạc tìm cách tháo gỡ những nảy sinh trong quá trình triển khai phương thức đào tạo tín chỉ để quá trình đào tạo cho sinh viên đạt kết quả tốt nhất.

TS. Lê Anh Sắc, Phó Trưởng phòng Quản lý - Đào tạo phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường. Ảnh: TL

TS. Lê Anh Sắc, Phó Trưởng phòng Quản lý - Đào tạo đã phổ biến một số điểm chính cần lưu ý trong quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường, giúp các cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn về quy trình này. Theo đó, nhà trường sẽ công khai chuẩn đầu ra cho sinh viên biết sau khi ra trường có thể làm gì; công khai chương trình đào tạo cho sinh viên biết nhà trường sẽ dạy những gì và công khai đề cương bài giảng của giảng viên như một bản cam kết của nhà trường về kiến thức, kỹ năng sẽ trang bị để sinh viên chủ động trong học tập, đồng thời có thể kiểm tra, giám sát sự cam kết của giảng viên.

Khi tham gia vào quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ, sinh viên được chọn chuyên ngành yêu thích (được học song song hai chương trình), được học theo tiến độ mong muốn (học vượt, rút ngắn thời gian đào tạo), được chọn môn học yêu thích trong số những môn tự chọn, được chọn giảng viên yêu thích trong số các giảng viên cơ hữu của trường và được chọn thời khóa biểu phù hợp với nhu cầu công việc của cá nhân.

Hội nghị được tổ chức trong cả ngày 13/9/2019. Ảnh: TL

Ngoài ra, tham gia vào quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ sắp tới sẽ gồm có Giảng viên, Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập. Cụ thể, Giảng viên là người giúp sinh viên tiếp thu kiến thức khoa học và kỹ năng nghề nghiệp. Giáo viên chủ nhiệm cùng với Hội sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp sinh viên rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống để khi ra trường có thể hòa nhập với cộng đồng. Cố vấn học tập là người sẽ hướng dẫn thực hiện quy trình đào tạo, định hướng lựa chọn ngành, nghề, giúp đỡ nghiên cứu khoa học và hình thành các kỹ năng nghề nghiệp.

Tham gia Hội nghị tập huấn, các giảng viên được trao đổi, thảo luận về xây dựng, triển khai và đánh giá chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình theo tín chỉ; xây dựng kế hoạch, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tổ chức đào tạo theo tín chỉ tại trường. Qua đó, cán bộ, giảng viên nhà trường có nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về loại hình đào tạo này; đồng thời, chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đề ra chương trình và kế hoạch đúng đắn, cụ thể trong các mặt công tác để góp phần thực hiện thành công đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hải Thu