Đà Nẵng:

Đại biểu HĐND thành phố công khai email trước cử tri

06/09/2016, 12:16

Đại biểu HĐND thành phố công khai email  trước cử tri - Mỗi đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đều phải có địa chỉ email riêng và được công khai trước cử tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cử tri thành phố có thể gửi các phản ánh, kiến nghị đến đại biểu qua địa chỉ này. Đại biểu HĐND thành phố dùng địa chỉ email của mình chuyển những phản ánh, kiến nghị của cử trị đến Thường trực HĐND thành phố, các Ban và Văn phòng UBND thành phố. 

Thường trực HĐND thành phố sẽ công khai ý kiến của cử tri và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri; công khai kết quả giải quyết đơn thư của tổ chức, công dân, đồng thời thông tin công khai về hoạt động của Thường trực HĐND thành phố qua trang Web của UBND thành phố.

Đây là một trong những nội dung đổi mới về hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

V.H