Tổng kết cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh

20/02/2017, 08:17

Tổng kết cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh - Cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh vừa tổng kết hoạt động thi đua năm 2016, tại Tây Ninh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh trao cờ, chuyển giao vị trí Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 cho Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại hội nghị, các thành viên trong cụm thi đua đã thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục  trong thời gian tới. Có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với Hội Nhà báo Việt Nam sớm ban hành điều lệ Hội, để Hội Nhà báo các tỉnh có căn cứ hoạt động, vì hiện nay cơ chế mỗi nơi mỗi khác.

Ông Phạm Hùng Thái, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh lưu ý, hiện nay các Hội Nhà báo từ trung ương đến địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, do đó đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh với vai trò là Cụm trưởng ghi nhận những kiến nghị để phản hồi với Hội Nhà báo Việt Nam. 
 
Hội nghị thống nhất đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Nhà báo các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và tặng Cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

Các hội thành viên cũng đã nhất trí bầu chọn Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017.

Trong năm 2016, các Hội Nhà báo Cụm miền Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đẩy mạnh công tác xây dựng Hội; tiếp tục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể...

N.B