Công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

22/04/2020, 23:29

Công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận các xã An toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Di tích chiến khu Dương Hòa, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền và xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PV

Bình luận