Công đoàn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022

22/04/2020, 23:29

Công đoàn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022 - Từ ngày 10 - 11/8, Công đoàn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tại phiên họp trù bị, đại hội đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 thành viên; phân công Tổ thư ký gồm 2 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 thành viên

Tại phiên họp chính, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội; báo cáo Đề án nhân sự và dự kiến danh sách đề cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quyết định của Đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu của Đại hội đồng ý.

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, Ban Chấp hành Công đoàn cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Công đoàn. Do vậy, trong phiên làm việc này dự kiến bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành và từ 7- 9 người vào Ban Thường vụ khóa VI.

TH