Công cụ để kiến tạo sự phát triển

29/10/2016, 15:13

Công cụ để kiến tạo sự phát triển - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 3.

Tham dự Phiên họp có Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ NN và PTNT...

Tại Phiên họp lần này, Ủy ban Kinh tế đã cho ý kiến về: Dự án Luật Quy hoạch; dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư.

Quang cảnh phiên họp, Ảnh:PV

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Quy hoạch, trong thời gian qua, quy hoạch là một trong những công cụ hữu hiệu để các cấp, các ngành chỉ đạo, điều hành và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch còn hạn chế, không gắn với nhu cầu sử dụng và nguồn lực thực hiện, thiếu tính khả thi, gây lãng phí nguồn lực đất nước; chưa thể hiện được vị trí, vai trò là công cụ của Nhà nước để điều hành phát triển kinh tế - xã hội và sự kết nối giữa chiến lược với kế hoạch.

 Tại phiên họp, nhiều thành viên Ủy ban đã cho ý kiến về việc Chính phủ xin bảo lưu quy định: Giao Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo, và tuân thủ quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Tuy nhiên, theo các thành viên Ủy ban Kinh tế, thẩm quyền này thuộc về QH, vì quy hoạch tổng thể quốc gia liên quan đến quyền tự do kinh doanh của công dân, nên phải do QH quyết định, thực hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.

PV

 

 

Bình luận