Ngành BHXH Việt Nam: Đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10/01/2023, 14:52

Ngành BHXH Việt Nam: Đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ngày 5/01, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2023. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Chu Mạnh Sinh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Vũ Quốc Tuấn; cùng đông đảo CBCCVC và NLĐ thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác năm 2022 của ngành với các nhiệm vụ gồm: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác truyền thông chính sách, pháp luật; công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; công tác quản lý tài chính, đầu tư quỹ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của Ngành; công tác tổ chức cán bộ; công tác hợp tác quốc tế; công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong tất cả các nhiệm vụ, ngành BHXH Việt Nam đều đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Tính đến hết ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH hơn 17,5 triệu người, đạt 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN gần 14,5 triệu người, đạt 31,188% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Việc phát triển người tham gia BHYT trong năm 2022 được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 và những thay đổi về chính sách đã ảnh hưởng đến khoảng 4,9 triệu người không tiếp tục tham BHYT so với thời điểm cuối năm 2021. Đánh giá và nhận định trước những khó khăn, thách thức trên, hệ thống BHXH Việt Nam đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT và đạt kết quả tích cực. Theo đó, đến nay số người tham gia BHYT đạt hơn 91 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số (vượt chỉ tiêu quan trọng của Ngành theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao). 

Năm 2022, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường triển khai các dịch vụ công, rút ngắn thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng,… đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng - đúng - đủ - kịp thời. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, toàn Ngành đã luôn đồng hành, kịp thời nắm bắt khó khăn của người lao động và doanh nghiệp để tích cực, chủ động phối hợp với cấp có thẩm quyền tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, đem lại quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đến nay, toàn ngành ước tính đã giải quyết cho khoảng 95.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 1.113.164 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó 895.598 người nghỉ việc hưởng BHXH một lần); giải quyết 10.920.098 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) giải quyết cho 977.607 người hưởng các chế độ BHTN; trong đó 957.511 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 20.096 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.). Về chế độ BHYT, cả nước có khoảng 151,388 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; Số chi KCB BHYT là 106.732 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHYT cho người tham gia, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành đặc biệt là ngành Y tế dể đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT theo Luật định. Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, Chính phủ đã có Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT. Với sự vào cuộc tích cực đó, nhiều vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam đã được tháo gỡ kịp thời.

Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, ước đến hết tháng 12/2022, ngành BHXH Việt Nam đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 36.065 đơn vị; phát hiện hơn 74.000 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng với số tiền truy thu gần 200 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH, BHYT, BHTN gần 90 tỷ đồng, bằng 160% so với năm 2021. Kết quả, năm 2022 nhờ các giải pháp quyết liện của Ngành, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là trên 13 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,91% số phải thu. Có thể nói, những chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi số tiền chậm đóng của Ngành đã mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người SDLĐ trong thực hiện chính sách.

Công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung, hình thức truyền thông không ngừng được đổi mới, linh hoạt, hấp dẫn, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật BHXH, BHTN, BHYT của người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2022, BHXH các tỉnh đã triển khai thực hiện được khoảng 45.900 hội nghị truyền thông, tập huấn, tư vấn, đối thoại, khách hàng, gấp 2 lần so với năm 2021; truyền thông nhóm nhỏ trên cả nước có khoảng 139.000 cuộc, gấp khoảng 2,8 lần so với năm 2021... Năm 2022 đã có hơn 14.200 tin, bài, phóng sự…(bình quân mỗi ngày có gần 40 tin, bài) phản ánh chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các hoạt động của ngành BHXH Việt Nam được các báo, đài Trung ương đăng tải.

Trong năm qua, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai, vận hành hệ thống CNTT của ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế; với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành bởi nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong năm 2022 có thể nói ngành đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19, để lại những ấn tượng tốt đẹp. Kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thường xuyên, kịp thời, thống nhất và xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; cùng với đó là sự tập trung, quyết liệt, sáng tạo của ngành BHXH Việt Nam trong việc triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết, linh hoạt, phù hợp với thực tế và tình hình diễn biến dịch bệnh, thiên tai; đã tận dụng, phát huy tối đa những nền tảng, sức mạnh nội tại của Ngành về nguồn lực cán bộ, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; sự đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, thử thách của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Từ những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị toàn thể CCVC trong cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu hoàn thành toàn diện, bứt phá các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, BHXH Việt Nam công bố và trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp nhà nước và ngành BHXH. Cũng tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát động phong trào thi đua yêu nước cơ quan BHXH năm 2023.

Nam Nguyễn

Từ khóa: BHXH BHYT