Cổ phần hóa Hapro hút nhà đầu tư cá nhân

22/04/2020, 23:29

Có tới 344 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua cổ phần Hapro với tổng khối lượng lên đến gần 92,5 triệu đơn vị, cao hơn gần 22% lượng chào bán; trong khi chỉ có 2 nhà đầu tư tổ chức muốn mua 700.000 đơn vị.

Siêu thị Hapro

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Theo đó, có tổng cộng 346 nhà đầu tư đăng ký mua 93,2 triệu cổ phần, cao hơn gần 23% so với lượng chào bán. Trong đó, 344 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua với tổng khối lượng gần 92,5 triệu cổ phần, chỉ có 2 nhà đầu tư tổ chức muốn mua 700.000 cổ phần.

Phiên đấu giá của Hapro dự kiến được thực hiện vào 8h30 ngày 30/3/2018 tại HNX. Hapro sẽ chào bán 75.926.000 cổ phần, tương đương 34,51% vốn điều lệ. Giá khởi điểm mỗi cổ phần là 12.800 đồng, dự kiến thu về tối thiểu 971 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Hapro là 2.200 tỷ đồng tương ứng với 220 triệu cổ phần. Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ.

Được biết, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam là đơn vị được chọn làm nhà đầu tư chiến lược của Hapro. Giá mua của nhà đầu tư chiến lược sẽ không thấp hơn mức giá trúng giá tại phiên đấu giá công khai ngày 30/3 sắp tới.

Như vậy, với mức giá khởi điểm trong phiên đấu giá công khai là 12.800 đồng/cổ phần, ít nhất, Motor N.A Việt Nam sẽ phải bỏ ra 1.830 tỷ đồng.

Hapro được giao doanh thu 3.300 tỷ đồng trong năm 2018

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, cụ thể như sau: Tổng doanh thu 3.300.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 14.200 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 0,65%; Nợ phải trả quá hạn: Không; khả năng thanh toán nợ đến hạn: Lớn hơn 1.

Tại quyết định trên, UBND TP.Hà Nội giao Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu đánh giá đã được UBND Thành phố phê duyệt; Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp quy định; gửi báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính trước ngày 30/4/2019. 

P.V