Chuyện người làm báo

07/08/2021, 10:43

Chuyện người làm báo - Thời đại công nghệ số đặt báo chí vào những thách thức chưa từng có, nhưng đó cũng là cơ hội cho những nhà báo chân chính. Con đường đưa thông tin cập nhật và chính xác đến độc giả chưa bao giờ dễ dàng.

Hoàng Tuấn - Bá Nam