Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - lữ hành

07/10/2022, 15:02

Ngành du lịch có cơ hội và tiềm năng rất lớn, nhưng cùng với xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cũng đặt ra yêu cầu đối với ngành du lịch là phải đáp ứng chuẩn mực ngày càng cao của thị trường quốc tế. Vì vậy, việc nâng cao khả năng đáp ứng và cung ứng dịch vụ thuận tiện bằng áp dụng công nghệ cao là mục tiêu cần hướng đến đối với hầu hết doanh nghiệp ngành du lịch Việt Nam hiện nay.

Trải nghiệm tham quan ảo các điểm du lịch nổi tiếng tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2022_Ảnh Internet.

Ngày 7/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Công nghệ Du lịch (GOTADI) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU), nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời, tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - lữ hành" tại TP. Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc VCCI, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, hàng năm có đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế. Chuyển đổi số được nhận định là một xu hướng tất yếu, yêu cầu cấp thiết, nhằm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, phát triển bền vững hơn trong bối cảnh mới và hậu dịch COVID-19.

Nội dung của thỏa thuận cho biết, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - lữ hành, thương mại, vận chuyển logistic...; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần hình thành nên những chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, có sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Thỏa thuận sẽ hiện thực hóa nhiều chương trình hành động cụ thể giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin và giải pháp nhằm cắt giảm chi phí cho hoạt động du lịch, góp phần giúp doanh nghiệp tăng trưởng, phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19 và đón đầu làn sóng phát triển mới.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, VCCI chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và GOTADI cam kết ưu tiên xem xét khai thác thế mạnh, nguồn lực, sản phẩm, dịch vụ của nhau trong tối đa hiệu quả hợp tác. Hai bên cũng sẽ tập trung đẩy mạnh đa dạng chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, nhất là chuyển đổi số trong ngành du lịch - lữ hành. Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa VCCI, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và GOTADI, doanh nghiệp sẽ phối hợp giới thiệu quảng bá hoạt động du lịch trong nước và quốc tế ở các địa phương theo những chương trình và sáng kiến của GOTADI. Song song đó, GOTADI cung cấp giải pháp công nghệ cho hoạt động đi lại (business travel solution) đến với doanh nghiệp là thành viên của VCCI.

PV