Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng:

Chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam

31/03/2022, 07:31

Chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam - Là khẳng định của Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2026 giữa Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn), ngày 30/3, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chủ yếu là công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số. Chuyển đổi số là đổi mới sáng tạo. Các đổi mới sáng tạo hiện nay chủ yếu là trên không gian mạng. Chuyển đổi số là khoa học công nghệ; chuyển đổi số dựa gần như hoàn toàn trên khoa học công nghệ. Chuyển đổi số là kinh tế tri thức, tạo ra kinh tế số. Kinh tế số là dựa trên thông tin, dựa trên dữ liệu.

Bộ trưởng khẳng định: Chuyển đổi số chính là sự hội tụ của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, của cách mạng công nghệ lần thứ 4 và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số là động lực để phát triển, để Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, để Việt Nam hùng cường thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu, để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm và vì thế mà nước ta, dân ta được hoà bình lâu dài. Đây chính là khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển và bằng giấc mơ Việt Nam.

Bộ trưởng chia sẻ, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện, chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì khi đó chuyển đổi số mới thành công. Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số, bây giờ là sử dụng, hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ có sử dụng số mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng số thì mới có nền tảng số và ứng dụng số cho xã hội. 

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số là cái mới, có tính cách mạng, là sự thay đổi có tính cách mạng, có thể tạo ra sự phát triển có tính cách mạng. Cách mạng thì cần lý tưởng, cần nhiều năng lượng, cần sự sáng tạo, không ngại khó, không ngại xa, ngã thì đứng dậy cũng như rất cần sự dấn thân, sự hy sinh. Cách mạng thì luôn hợp với thanh niên. Thanh niên thì luôn cần những gì mới mẻ, có tính cách mạng để giải phóng năng lượng của họ, để họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bộ trưởng có niềm tin vững chắc rằng sứ mệnh chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cam kết: Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện chương trình phối hợp và tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm nhất đúng với tinh thần “Đoàn thanh niên luôn giương cao ngọn cờ trong quá trình chuyển đổi số”. Ngọn cờ càng cao sức hiệu triệu, sức lan tỏa càng lớn, góp phần thu hút đông đảo các lực lượng thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như các tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026.

Tại lễ ký kết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cam kết: Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện chương trình phối hợp và tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm nhất đúng với tinh thần “Đoàn thanh niên luôn giương cao ngọn cờ trong quá trình chuyển đổi số”. Ngọn cờ càng cao sức hiệu triệu, sức lan tỏa càng lớn, góp phần thu hút đông đảo các lực lượng thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như các tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Tại Chương trình phối hợp, hai cơ quan thống nhất phối hợp hoạt động trên 06 nội dung chính gồm: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam; phối hợp quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông; phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

TH