Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 27.10

27/10/2022, 07:21

Hôm nay, 27.10, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến kế hoạch, giải pháp cho năm 2023. Trong đó, một nội dung quan trọng cần được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - quyết sách quan trọng bậc nhất của Quốc hội trong năm 2022. Chi tiết Chương trình làm việc ngày 27.10, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.