Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia

26/05/2022, 08:33

Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia - Theo Chương trình công tác từ năm 2022-2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; mua sắm trang thiết bị phòng thủ dân sự...

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa ký Quyết định số 55/QĐ-BCĐPTDS ban hành Chương trình công tác đến năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Theo Chương trình công tác từ năm 2022-2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Ban Chỉ đạo) thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các công tác: xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản; kiện toàn tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; huấn luyện, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, biên soạn tài liệu về phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế; đầu tư, mua sắm trang thiết bị phòng thủ dân sự; tổ chức hội nghị, họp Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch ứng phó với các thảm họa cơ bản giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không, biển và ứng phó với thảm họa hàng không, hàng hải; diễn tập ứng phó thảm họa dịch bệnh nguy hiểm; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về phòng thủ dân sự và các thảm họa cho cộng đồng.

Theo Vietnam+