Chủ tịch nước chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Tư pháp về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

08/07/2022, 06:28

Chủ tịch nước chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Tư pháp về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền - Tiếp tục chương trình làm việc với các bộ, ngành lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, ngày 7/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì các buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng dự có đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Dự buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án báo cáo về một số nội dung của Đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an, ngành tư pháp, trong đó đề cập kết quả đạt được và hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp và một số vấn đề có ý kiến khác nhau.

Các ý kiến đóng góp, thảo luận tại các buổi làm việc đánh giá cao dự thảo Đề án được xây dựng công phu và đóng góp một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của ngành công an, ngành tư pháp. Trong đó nhiều ý kiến đề cập về đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan tham gia hoạt động tư pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật ở bối cảnh hội nhập, hoàn thiện các thiết chế để đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 2 giai đoạn từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 77 năm qua kể từ ngày thành lập, ngành công an, trong đó có các cơ quan điều tra, thi hành án đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng chú trọng xây dựng lực lượng công an từ Trung ương đến cơ sở không ngừng lớn mạnh mọi mặt, điển hình là triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả, đóng góp to lớn của ngành công an được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. 

Chủ tịch nước cũng ghi nhận tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương và các chuyên gia đã thẳng thắn, trách nhiệm trao đổi và làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó có tổ chức bộ máy nhà nước của ngành công an. Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của ngành là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động ngành công an đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu cải cách tư pháp, giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc đổi mới phải dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn, làm cho lực lượng công an không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước đánh giá các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc nhất trí cao từ nay đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để lực lượng công an thực hiện tốt chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác điều tra tội phạm, thi hành án hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.  

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án, hoàn thiện cơ chế thi hành án hình sự theo hướng tăng cường bảo đảm quyền con người. Hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thi hành án hình sự, dân sự và hành chính. Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết phục vụ thi hành án để đáp ứng yêu cầu thực tế và yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, các chuyên gia pháp lý đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Các ý kiến góp ý cơ bản đồng tình với nội dung trọng tâm trong dự thảo Đề án. Một số ý kiến đề cập, phân tích những vấn đề còn có quan điểm khác nhau liên quan đến đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Chủ tịch nước đánh giá, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì sự nghiệp chung của đất nước và phát triển của lực lượng công an và ngành tư pháp trong giai đoạn mới, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm cao và có cơ sở lý luận, thực tiễn đối với những vấn đề chuyên sâu của 2 ngành. Cùng với đó là đã làm rõ cũng như đề xuất, gợi mở một số giải pháp thiết thực về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành công an và tư pháp. 

Đối với một số vấn đề đặt ra trong Đề án có liên quan đến ngành công an, ngành tư pháp và nhiều cơ quan khác, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến đóng góp trong các buổi làm việc, từ đó tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét lựa chọn phương án phù hợp trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ xã hội chủ nghĩa và định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo nhandan.vn