Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cần lắm sự chung tay, góp sức

21/04/2022, 11:00

Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cần lắm sự chung tay, góp sức - Công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản không còn là vấn đề của riêng ngành Thuế, mà cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan liên quan để đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin từ Cục Thuế TP.Hà Nội, thời gian qua, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về thuế nói riêng cho mỗi người dân, Cục Thuế TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS cũng như quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế... thông qua các hình thức như: Phát “thư ngỏ” với nội dung vận động người dân, DN chấp hành nghĩa vụ thuế tại các văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng công chứng và bộ phận “một cửa” của Cục Thuế và các chi cục thuế; tuyên truyền trên website của Cục Thuế, các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin xã hội; phối hợp với Sở tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai đúng thực tế giá mua bán trong các giao dịch chuyển nhượng BĐS...

Để siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Công văn số 14257/BTC-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; ngày 07/01/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 52/TCT-TTKT về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bám sát nội dung chỉ đạo của 2 văn bản nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Công văn gửi Sở Tư pháp phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh các hành vi vi phạm trong kê khai giá của hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên TP Hà Nội và các tổ chức trên địa bàn Thành phố về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cần lắm sự chung tay, góp sức

Căn cứ các Công Văn của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, xét báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 17/02/2022 và để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, ngày 07/04/2022, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 1024/UBND-KT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Tại văn bản, UBND Thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Thuế Thành phố, Sở Tư Pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính, các vi phạm gian lận, trốn thuế  trong hoạt động kinh doanh bất động sản.  

Đồng thời văn bản đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã  tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chống thất thu thuế cho NSNN.

Với thông điệp “Người nộp thuế thực hiện trung thực về việc kê khai giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như khi kê khai các nghĩa vụ thuế phát sinh để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân”, trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với các Sở, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổ chức hành nghề công chứng trong công tác tuyên truyền đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm chống thất thu thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…

Công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản không còn là vấn đề của riêng ngành Thuế, mà cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan liên quan để đạt hiệu quả cao nhất.

Tin rằng, với sự tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động của Cục Thuế TP Hà Nội, người nộp thuế sẽ đồng hành cùng cơ quan Thuế Thủ đô chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, góp phần tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bảo Châu