Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV:

Phòng chống lãng phí, tham nhũng, thất thoát trong sử dụng tài sản công

22/04/2020, 23:29

Phòng chống lãng phí, tham nhũng, thất thoát trong sử dụng tài sản công - Để bảo đảm việc sửa đổi Luật lần này nhằm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 7 về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên thảo luận dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: VGP

Kết thúc phiên thảo luận của Quốc hội sáng 29/5 về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nói về quá trình quản lý, sử dụng tài sản công với nhiều quy định chặt chẽ, giải pháp đột phá trong dự thảo Luật lần này.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quản lý tài sản Nhà nước và đề nghị đổi tên thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Đồng thời, đề nghị cần quy định rõ việc xây dựng luật phải đảm bảo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được đổi tên thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành.

Nội dung này đã được thể hiện bằng tên gọi và các điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và bổ sung khoản 3 Điều 134 quy định: “Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài sản công quy định tại Luật này”. 

Đồng thời, để bảo đảm việc sửa đổi Luật lần này nhằm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 7 về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo sự phù hợp và tính thống nhất, bổ sung thêm một điều quy định về áp dụng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các luật có liên quan và điều ước quốc tế, theo đó quy định rõ việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan. 

Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Luật này và luật khác thì áp dụng theo quy định của Luật này; chuyển nội dung áp dụng pháp luật và điều ước quốc tế tại Điều 67 (Dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2) quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vào nội dung tại Điều này. Nội dung tiếp thu được thể hiện tại Điều 5 của dự thảo Luật./.

TH