Hội Nhà báo Việt Nam:

Công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo

16/12/2016, 20:58

Công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức họp báo công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Ban chủ trì họp báo. Ảnh: PV

Tham dự họp báo có các đồng chí: Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, từ ngày 1/1/2017, Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đều có hiệu lực. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 15/12/2016 đã thảo luận và thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Sau 8 tháng triển khai sâu rộng trong toàn Hội và đợt sinh hoạt chính trị “Quán triệt Luật Báo chí 2016 và tổ chức góp ý kiến xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam" phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành đã thu được kết quả tốt đẹp.

Các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Báo chí năm 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam; các cơ quan quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, các nhà báo lão thành và hội viên Hội Nhà báo đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sửa đổi, bổ sung Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực đã thông báo về Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gồm 9 nội dung. 

10 điều được Hội Nhà báo Việt Nam công bố gồm:

Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các quy định của pháp luật ;Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

Tiểu Hồng