Chính sách cấp thiết nào cho người đóng BHXH, BHYT trong đại dịch Covid-19

05/09/2021, 20:52

Chính sách cấp thiết nào cho người đóng BHXH, BHYT trong đại dịch Covid-19 - Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19.

Hoàng Tuấn - Bùi Yến - Nguyễn Hậu - Tuấn Hữu