Chính sách bảo hiểm xã hội với người có công

23/07/2021, 15:23

Chính sách bảo hiểm xã hội với người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết chế độ đối với người có công liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Pháp lệnh ưu đãi người có công sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Tuấn Hoàng - Bá Nam - Tuấn Hữu