Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV:

Chính phủ quyết tâm đạt tăng trưởng 6,7% GDP

22/04/2020, 23:29

Chính phủ quyết tâm đạt tăng trưởng 6,7% GDP - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trình bày tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017. Đáng chú ý là những giải pháp cũng như quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% GDP cả năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% GDP cả năm như mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

Chính phủ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với nâng cao chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao; ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lớn về kinh tế-xã hội, sớm đưa vào sử dụng.

Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp theo cơ chế thị trường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, trong dân và kiều bào ta ở nước ngoài cho phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với những ngành hàng, sản phẩm chủ lực; khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu. Có lộ trình, giải pháp cụ thể giảm tỷ lệ hàng gia công xuất khẩu và xuất khẩu qua trung gian. Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu các hàng hóa trong nước sản xuất được; áp dụng các biện pháp phòng vệ phù hợp.

Đồng thời, chú trọng phát triển và quản lý tốt thị trường trong nước, nhất là thị trường bán lẻ, hệ thống siêu thị; chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về bán hàng đa cấp.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ đạo quyết liệt, có kịch bản cụ thể cho tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực.

Khắc phục những bất cập, yếu kém trong quản lý Nhà nước, nhất là về quy hoạch, kế hoạch, quản lý vật tư, chất lượng hàng hóa, thị trường bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu nông sản. Đẩy mạnh đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu, cả chính ngạch và biên mậu. Đồng thời, tăng cường chế biến sâu, điều chỉnh phù hợp với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị.

Theo dõi sát diễn biến giá dầu để điều tiết sản xuất kinh doanh dầu khí phù hợp; có giải pháp xử lý hiệu quả đối với khoáng sản tồn kho, trong đó có việc xem xét cho phép xuất khẩu. Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, dự án công nghiệp trọng điểm.

Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, nhất là trong các ngành chế biến chế tạo, điện, nước, xây dựng... Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Rà soát, có biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả các phân khúc thị trường bất động sản.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng từng ngành dịch vụ, phấn đấu tăng trưởng khu vực này đạt khoảng 7,2%. Ban hành và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường kết nối, thu hút du khách, nhất là ở các thị trường trọng điểm; nghiên cứu, tiếp tục mở rộng cấp thí điểm thị thực điện tử; phấn đấu cả năm thu hút khách quốc tế tăng trên 30%.

TH