Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

26/07/2022, 14:21

Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật - Sáng 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ rất quan tâm và tập trung cho công tác này.

"Cùng với tăng cường tần suất họp để xem xét các dự án luật, chúng ta cũng tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như thường xuyên rà soát, đánh giá, xem xét thực tiễn mà chưa có quy định để bổ sung, hoàn thiện, vừa nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thông qua rà soát thực tiễn, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về luật pháp, khoảng trống về pháp lý".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta cũng rà soát từ thực tiễn để tích cực bổ sung, hoàn thiện, phục vụ quản lý, điều hành tốt hơn. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức nhiều cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ. Quan tâm nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường nguồn lực cho công tác này bởi vẫn còn nhiều nơi chưa thực sự quan tâm.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tài chính cũng quan tâm về việc này. Quan tâm nguồn nhân lực, sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về hoạt động thực tiễn, nghiên cứu làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành. "Cùng với đó, chúng ta tổ chức thực thi các văn bản pháp luật tích cực hơn, mạnh mẽ hơn; nhất là trong quá trình tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật thấy vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền của ai thì chúng ta kịp thời phát hiện, kịp thời xử lý, nhất là văn bản quy phạm pháp luật liên quan thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành. Vừa qua, chúng ta đã thực hiện tốt công tác này. Cùng với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng là đột phá về xây dựng thể chế, chúng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật các cấp với tinh thần quyết liệt".

Theo Thủ tướng, phiên họp này tập trung xem xét 4 dự án luật, gồm Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử, là những luật mà chúng ta thấy rất cần trong điều kiện hiện nay để thực thi quản lý nhà nước chặt chẽ, hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho người dân thực thi pháp luật tốt hơn.

Phiên họp này cũng xem xét đề nghị xây dựng Luật Dân số và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng xây dựng Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Vừa qua, các đoàn công tác Chính phủ đi thị sát thì thấy rõ nhiều vấn đề tồn đọng do các khoảng trống pháp lý, do thiếu các quy định pháp luật, hoặc các quy định không còn phù hợp. Có nhiều công trình, dự án kéo dài mấy chục năm nay. Có vấn đề đã được đề xuất từ những năm 2000, thậm chí trước đó. "Do đó, chúng ta phải rà soát xem khoảng trống pháp lý ở đâu, việc giải quyết những vướng mắc đó thuộc thẩm quyền của ai? Chúng ta có phát hiện vấn đề nhưng chưa tích cực giải pháp, dẫn đến xử lý kéo dài". Theo Thủ tướng, những dự án lớn, công trình lớn càng kéo dài càng dễ gây lãng phí. Quá trình thực thi nếu có vướng mắc phải kiến nghị tháo gỡ.

Theo NDO