Chính phủ giám sát Quy chế Quản lý tài chính PVN

22/04/2020, 23:29

Chính phủ giám sát Quy chế Quản lý tài chính PVN - Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang được Bộ Công thương hoàn thiện cần làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Chính phủ giám sát Quy chế Quản lý tài chính PVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của PVN để trình Thủ tướng Chính phủ.

Về thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc PVN  thực hiện theo quy định hiện hành./.

PV