Chỉ thị:

Tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

11/04/2017, 08:12

Tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam - Ngày 10/4/2017, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký ban hành chỉ thị tới các cấp Hội Nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị quan trọng này.

Bình luận