Chi hơn 742,62 tỷ đồng từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua 5 triệu liều vaccine Abdala

01/10/2021, 07:28

Chi hơn 742,62 tỷ đồng từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua 5 triệu liều vaccine Abdala - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg ngày 30/9/2021 về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Vaccine phòng Covid-19 Abdala do Cuba sản xuất

Theo đó, Thủ tướng quyết định sử dụng hơn 742,62 tỷ đồng từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất như đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 8138/BYT-KHTC ngày 28/9/2021.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định. 

Theo Báo tin tức