Câu chuyện ba khó

02/01/2022, 21:41

Câu chuyện ba khó - Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nên rất khó khăn về kinh phí khi thực hiện việc tự chủ.

Đồng chí Khoàng Văn Thành, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu trao Cờ luân lưu cho đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên - đơn vị đăng cai Cụm thi đua năm 2021

HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã có nhiều khởi sắc hơn những năm trước, nhưng nhìn chung vẫn còn có những vấn đề cần tiếp tục đổi mới để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Hội trong các lĩnh vực hoạt động chung của tỉnh, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức, bộ máy và mọi hoạt động của Hội Nhà báo cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn mang tính Luật hóa như Điều 8 Luật Báo chí 2016 đã quy định: Hội Nhà báo Việt Nam “là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam”. Vì vậy, cần phải được đặt ngang hàng với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong hệ thống chính trị. Có như vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức Hội Nhà báo mới được xác định và bảo đảm một cách chính thức về mặt luật pháp; vai trò, vị trí của tổ chức Hội mới được công nhận một cách xứng đáng trong xã hội như vốn dĩ phải như vậy.

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, ngoài việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, cần phải thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 43 của Ban Bí thư đã quy định. Qua đó có cái nhìn chuẩn xác về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo địa phương để có sự quan tâm, giải pháp cụ thể linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nên rất khó khăn về kinh phí khi thực hiện việc tự chủ. Vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam, các tỉnh, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố khi thực hiện cơ chế tự chủ đối với Hội Nhà báo, nên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo đã được xác định trong Luật Báo chí 2016, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để giao nhiệm vụ. Khi giao nhiệm vụ hay đặt hàng nhiệm vụ ngoài việc phù hợp với Hội Nhà báo, cần đảm bảo kinh phí đầy đủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nhà báo thực hiện và thu được kết quả cao khi tổ chức các hoạt động tại địa phương và nhiệm vụ Trung ương Hội giao.

HỘI NHÀ BÁO TỈNH NAM ĐỊNH

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong giải quyết công tác nhân sự. Từ đó, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố có thể quy tụ được những nhà báo có uy tín về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm quản lý báo chí và công tác Hội; có nhiệt tình, tâm huyết và thời gian dành cho công tác hội; có tinh thần đoàn kết, cầu thị và ý thức tổ chức.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phải được tiến hành đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, đúng quy trình, trên cơ sở Điều lệ hội, chỉ đạo của Trung ương Hội, của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, các Quy chế, Quy định trong một số lĩnh vực hoạt động, quản lý của cấp Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

PV