Dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam”

03/03/2022, 09:40

Dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” - Ngày 02/3, tại Hà Giang. CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV). Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế.

Hội thảo khởi động dự án AWEEV

AWEEV góp phần tăng cường phúc lợi kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy việc thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói và năng lực lãnh đạo của chính phụ nữ DTTTS trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình, các hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh. Dự án tin tưởng rằng việc tăng phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống sẽ góp phần giảm tình trạng nghèo của phụ nữ DTTS và gia đình của họ. 

AWEEV được thiết kế phù hợp với Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền (FIAP) của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu (GAC) của Canada. Thiết kế được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam.

Ông Brian Allemekinders, Tham tán Hợp tác Phát triển - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết “Canada hợp tác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng việc phát huy hết tiềm năng của phụ nữ để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng là chìa khóa để đạt được các mục tiêu quốc gia. Canada mong muốn những kết quả mục tiêu của dự án được hiện thực hóa, bao gồm cải thiện đời sống kinh tế cũng như giảm gánh nặng chăm sóc cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. ”

Mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế được trả công sẽ được thực hiện thông qua việc tăng cường các cơ hội và nguồn lực kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các địa phương. Ngoài ra, dự án đặc biệt chú trọng giải quyết các rào cản phụ nữ thực hiện các quyền kinh tế bằng việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết gánh nặng công việc nội trợ và chăm sóc không được trả công và chiến lược thay đổi các khuôn mẫu giới gắn với việc phân công lao động theo giới và năng lực kinh tế của phụ nữ DTTS. 
Dự án sẽ hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức tại cộng đồng các tổ chức vì quyền phụ nữ, các công ty tư nhân và các tổ chức truyền thông. Sự hợp tác đa phương này dựa trên lợi thế cạnh tranh của mỗi đối tác để theo đuổi mục tiêu chung là cải thiện phúc lợi kinh tế và vị thế của phụ nữ DTTS.

Liên quan tới mục tiêu của dự án, bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ “CARE tin rằng mọi người đều có quyền đối với các nguồn lực kinh tế và ra quyết định sử dụng các nguồn lực này để cải thiện đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng để thực hiện được điều này, phụ nữ cần có quyền tiếp cận và kiểm soát bình đẳng với các cơ hội, tài sản và nguồn lực kinh tế. Điều này cũng đòi hỏi những thay đổi lâu dài trong cấu trúc nền kinh tế và các định kiến xã hội. Với sự hỗ trợ của chính phủ Canada, CARE vui mừng có cơ hội hợp tác đa bên cho ưu tiên quan trọng này. Với cách tiếp cận tổng thể và đa chiều, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trực tiếp đóng góp cho việc thực hiện Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt nhìn thấy rõ hơn vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và phụ nữ nói chung.”

Buổi toạ đàm quyền kinh tế phụ nữ 

Trong số các ưu tiên của dự án, việc xây dựng năng lực khởi nghiệp của các doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo để theo đuổi các cơ hội kinh tế ở Việt Nam vẫn được đặt lên hàng đầu. Điều này được tăng cường nhờ sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số nghèo vào các hoạt động kinh tế được trả lương khi năng lực của họ được cải thiện, giúp họ kiếm thu nhập từ các hoạt động sinh kế như sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp có tính bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

AWEEV cũng trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trong việc giảm gánh nặng chăm sóc và nội trợ của phụ nữ. Các can thiệp của AWEEV hướng tới việc tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc công lập và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố giới, góp phần giảm thời gian thực hiện các công việc chăm sóc và nội trợ và tăng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ. 

Diệu Linh

Bình luận