Cập nhật thay đổi mức lương ngành báo chí từ ngày 10/10/2022

29/09/2022, 11:46

Cập nhật thay đổi mức lương ngành báo chí từ ngày 10/10/2022 - Mức lương ngành báo chí sẽ có nhiều thay đổi căn cứ vào  thông tư số 13/2022/TT-BTTTT, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2022, thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông.

Cập nhật thay đổi mức lương ngành báo chí từ ngày 10/10/2022.

Theo quy định mới về chính sách tiền lương công chức, viên chức các chuyên ngành sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2022. Lương của viên chức, Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên được áp dụng theo thông tư số 13/2022/TT-BTTTT, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2022, thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 13 quy định cách xếp lương của viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

Đối với Biên tập viên hạng 1, Phóng viên hạng 1, Biên dịch viên hạng 1, Đạo diễn truyền hình hạng 1, có hệ số loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ 6,2-8,0 mức lương là 9.238.000 – 11.920.000 đồng/tháng.

Đối với Biên tập viên hạng 2, Phóng viên hạng 2, Biên dịch viên hạng 2, Đạo diễn truyền hình hạng 2, có hệ số loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ 4,4-6,78 mức lương là 6.556.000 – 10.102.000 đồng/tháng.

Với Biên tập viên hạng 3, Phóng viên hạng 3, Biên dịch viên hạng 3, Đạo diễn truyền hình hạng 3, có hệ số loại A1, từ 2,34-4,98 mức lương là 3.486.600 đồng – 7.420.200 đồng/tháng.

Nếu nhìn vào cách xếp lương của công chức, viên chức Ngành báo chí, có thể thấy không có nhiều thay đổi lớn so với các ngành khác. Mức lương cao nhất đối với một Phóng viên, Biên tập viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình là 11.920.000 đồng/tháng. Trong khi đó, với một viên chức mới vào, mức lương của họ là 3.486.600 đồng/tháng.

TH