Đà Nẵng:

Cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ, chất độc hại nguy hiểm trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

22/04/2020, 23:29

Cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ, chất độc hại nguy hiểm trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Trong thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 5 đến hết 12/11), việc vận chuyển vũ khí, chất nổ, chất độc hại nguy hiểm là bị cấm tại TP. Đà Nẵng.

Cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ, chất độc hại nguy hiểm trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thông báo về việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông báo cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thông báo chủ trương của UBND thành phố cho các đơn vị biết và thực hiện. Căn cứ Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trong quá trình vận chuyển từ ngày 5 đến 12/11, đề nghị không đi vào các khu vực tổ chức hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (tập trung ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu), bố trí thời gian vận chuyển ngoài giờ hành chính, đồng thời báo cáo lịch trình vận chuyển cho Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải để cử lực lượng, phương tiện điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nắm chắc và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh phế liệu ở địa phương tàng trữ trái phép chất nổ; nếu phát hiện phải báo ngay cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tổ chức thu hồi, xử lý. Đồng thời, tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. UBND các quận, huyện, phường, xã để xảy ra sự việc vi phạm mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Theo danang.gov.vn