Cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát

22/04/2020, 23:29

Cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát - Tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát (tỉnh Lâm Đồng) sẽ được đầu tư cải tạo theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NÐ-CP

Theo lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, đoạn đường sắt từ ga Đà Lạt-Trại Mát dài 6,7km hiện tại đang khai thác chạy tàu phục vụ khách du lịch tham quan chùa Linh Ứng và các khu vực lân cận ga Trại Mát.

Tuy nhiên, trên đoạn tuyến này kết cấu hạ tầng phục vụ chạy tàu đã xuống cấp hư hỏng do không được thường xuyên duy tu và đầu tư nâng cấp. Cơ sở nhà xưởng, đầu máy toa xe và các Depo (nhà ga) vẫn còn nhưng chỉ là những khung nhà bê tông mái thép, không có máy móc thiết bị phục vụ. Mức độ khai thác hiện nay (đoạn Đà Lạt-Trại Mát) là không đáng kể, chỉ mang tính chất phục vụ tham quan du lịch.

Đầu máy xe lửa tại ga Đà Lạt  (Nguồn: Panoramio.com)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát và cơ sở hạ tầng liên quan, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức PPP(Public Private partnership) và loại hợp đồng cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NÐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Tuyến đường sắt Ðà Lạt - Trại Mát có chiều dài 7 km, là đoạn cuối của tuyến đường sắt Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Ðà Lạt (Lâm Ðồng). Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt này sẽ thực hiện làm hai giai đoạn vừa xây dựng, quản lý và bảo trì tuyến đường, vừa kết hợp khai thác du lịch và phục vụ vận tải, các dịch vụ tiện ích dọc hành lang tuyến nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của tuyến đường sắt này.

TH