Các nội dung chính tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

21/10/2022, 14:55

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV khai mạc trọng thể ngày 20.10.2022. Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15.11.2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và giám sát, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV gồm các nội dung chính:

Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án Luật

1. Luật Dầu khí (sửa đổi)

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

3.Luật Thanh tra (sửa đổi)

4. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

7. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

3 dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

- Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

- Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Quốc hội xem xét, cho ý kiến 7 dự án Luật

1. Luật Đất đai (sửa đổi)

2. Luật Đấu thầu (sửa đổi)

3. Luật Giá (sửa đổi )

4. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

6. Luật phòng thủ dân sự

7. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Giám sát, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Xem xét các báo cáo về:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước; xem xét kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Xem xét:

- Các báo cáo công tác của Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Các báo cáo của Chính phủ về: Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022 ( trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam).

Xem xét:

Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

Tiến hành giám sát chuyên đề " việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021".

Xem xét quyết định công tác nhân sự.

Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Xem xét, quyết định vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Nam Trà