Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam

30/12/2021, 16:58

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam - Ngày 30/12, Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc với sự tham gia của 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp hội, 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương Hội. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có 22 đại biểu.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo - phát triển” diễn ra từ ngày 29 đến 31-12, tại Hà Nội. 

Ban chủ trì Đại hội XI bỏ phiếu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đại biểu BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Đại biểu biểu quyết về nhân sự Ban chấp hành khoá XI

Một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng của Hội Nhà báo Việt Nam đang đến

PV